voor de belangen van de inwoners van  VENHORST – BOEKEL – HUIZE PADUA
Visie Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel

Voor de belangen van de inwoners van Venhorst – Boekel – Huize Padua
Venhorst is een kerkdorp binnen de gemeente Boekel met een eigen identiteit waarvan de belangen hun weerklank moeten krijgen in de gemeente Boekel.

Venhorst heeft een groot belang bij de in standhouding van de leefbaarheid in de gemeente Boekel. Indien deze in het gedrang komt zal dit rechtstreeks zijn effect hebben op het kerkdorp Venhorst.

Daarom zet Gemeenschapbelang Venhorst-Boekel zich in voor de gehele gemeenschap van de gemeente Boekel, dit betekent dat we opkomen voor de belangen van de inwoners van Venhorst – Boekel – Huize Padua.

Gemeenschapbelang Venhorst-Boekel stelt de volgende waarden centraal in haar visie:
- Leefbaarheid
- Zeggenschap
- Verantwoordelijkheid

 
Leefbaarheid
 
Leefbaarheid heeft betrekking op de vraag hoe aantrekkelijk en/of geschikt een gebied of gemeenschap is om er te wonen of te werken.

Vanuit de visie van Gemeenschapsbelang Venhorst-Boekel doet leefbaarheid een uitspraak over de gemeenschap in relatie tot de omgeving. Daartoe behoren de volgende zaken:

·      De aanwezigheid van voldoende voorzieningen zoals scholen, winkels en openbaar vervoer. Beschikbaarheid van diverse vormen van zorg en ondersteuning voor jeugd, ouderen, minder draagkrachtigen en mensen met een beperking.

·      Aspecten die de mate van (sociale) veiligheid bepalen zoals inbraak, drugs- en alcoholgebruik, vandalisme en verkeer. Beschikbaarheid van hulpdiensten zoals politie, ambulance en brandweer.

·      Zaken die te maken hebben met het milieu zoals vervuiling, zwerfvuil, bodemverontreiniging, luchtkwaliteit en geluidsoverlast.

·      De kwaliteit van de openbare ruimte zoals beleving van groen en natuur, toegankelijkheid van gebouwen en straten voor minder validen, voldoende parkeerfaciliteiten, openbare verlichting. Het vermijden van een verloederd straatbeeld, verkrotting en leegstand, onderhoud straat, parken en kapotte speeltoestellen.

·      Sociale kenmerken zoals de aanwezigheid en kwaliteit van buurtcontacten en vormen van burenhulp, mantelzorg, vrijwilligers- en verenigingsleven in allerlei denkbare vormen. Een sociaal klimaat dat er toe bijdraagt dat iedereen kan en mag meedoen.

·      Economische kenmerken zoals een goed ondernemersklimaat voor landbouw, midden- en kleinbedrijf, detailhandel, industrie, toerisme en recreatie. Voorwaarden creëren voor een toegankelijke arbeidsmarkt; ofwel achterstand tot de arbeidsmarkt verkleinen.