voor de belangen van de inwoners van  VENHORST – BOEKEL – HUIZE PADUA
Highlights coalitieprogramma

Het volledige coalitieprogramma vindt u onderaan deze pagina door te klikken op het PDF logo. Het nieuwe college stipt de volgende hoofdlijnen aan:

Doordacht ambitieus
Gezien de economische groei zijn er volop kansen voor ontwikkeling. De uitdaging daarbij is om de goede keuzes te maken. In tijden van economische voorspoed moet het college zich voorbereiden op mindere tijden. Daarom is ons programma ambitieus qua ontwikkeling, waarbij verstandig wordt omgegaan met financiële middelen. Doel is een reëel sluitende begroting in de raadsperiode 2018-2022.

Sociaal op de voorgrond
Door de transities op het gebied van WMO, Jeugd- en Participatiewet zijn er extra taken met bijbehorende financiële risico’s naar de gemeente gekomen. Het taakveld jeugd vraagt de komende periode om extra aandacht. Wel ontstaat er ruimte voor preventie en lokaal maatwerk. Doel is om zware zorgvragen zoveel mogelijk vóór te zijn.

Burgerparticipatie en leefbaarheid
Gemeente Boekel wil nadrukkelijk de inwoners betrekken. Samenwerken, dereguleren en innovatie blijven hierbij speerpunten. Burgerparticipatie gaat over ‘het samen doen’ en is

in de Boekelse cultuur verankerd. Dat wil deze coalitie graag benutten. Daarnaast stuurt het college op een gezonde en veilige woon- en leefomgeving, met bijbehorende voorzieningen en faciliteiten op het gebied van wonen, werken en vrije tijd. Het college voert een financieel verantwoord beleid, in verhouding met de voorzieningen om de inwoners te faciliteren.

Wethouders verdeling
De keuze voor een ruime meerderheidscoalitie heeft geleid tot 3 wethouders en een brede raadsmeerderheid. Zo kan het college voor een praktisch werkbare taakverdeling kiezen. Op hoofdlijnen is de verdeling van het college:

Burgemeester: Bestuur, Veiligheid en Financiën,
Marius Tielemans (CDA / 0,9 FTE) : Ruimte, Infrastructuur en Sport met prioriteiten randweg, centrum ontwikkeling (zuidwand) en sportvisie.
Henri Willems (GVB / 0,9 FTE) : Sociaal domein, Bewonerszaken, Kunst & cultuur, recreatie & toerisme met prioriteiten burgerparticipatie en KindPark Boekel.
Martijn Buijsse (VVD / 0,5 FTE): Economie, Buitengebied en Milieu met prioriteit integrale aanpak vitalisering buitengebied.

Coalitieakkoord Boekel 2018-2022